ข่าวสาร


  • เด็กๆเรียนรู้เรื่องผลไม้ และได้มีการนำผลไม้มาปรุงอาหารโดยน้องอนุบาล 2นำมาทำวุ้นแตงโม น่าอร่อยมากเลยค่ะ

  • ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560

  • โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน...